Sherpa, Corporate film

De doelstelling bij de productie van deze film was het vertolken van de diversiteit binnen de dienstverlening van Sherpa. Daarnaast het bevorderen van de corporate identiteit die is gebaseerd op de driehoeksverhouding van begeleiders, cliënten en verantwoordelijkheden. Deze identiteit is nauw verbonden met de visie: Mensen met een beperking volwaardig deel laten nemen aan de samenleving. 6Box Media produceerde voor Sherpa een 20 minuten durende documentaire en deze kortere versie. Op deze manier kan Sherpa de film via diverse kanalen en voor verschillende doeleinden gebruiken.

Contact  Terug